سخنرانی آقای دکتر علیرضا قاسمی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Data-driven Prognostics of Rotary Asset: Application in a Real-World Problem

زمان: شنبه 12خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: تهران خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران ساختمان مرکزی، سالن آمفی تأتر

سخنران: آقای دکتر علیرضا قاسمی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی خانم الهه رضایی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Artificial Intelligence for Intelligent Traffic Control

زمان: سه شنبه 8خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: تهران خيابان وليعصر ( عج) بالاتر از تقاطع شهيد مدرس ( پارك وي )، خيابان شهيد فياضي، خيابان شهيد آقا بزرگي، نبش خيابان شهيد اكبري، شماره ۳۲

سخنران: خانم الهه رضایی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر جواد موسوی در دانشگاه علوم پزشکی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند

زمان: چهارشنبه 9خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00

محل برگزاری: ميدان امام حسين، ابتداي خیابان دماوند، روبه روي بيمارستان بوعلي، آمفي تئاتر دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي

سخنران: آقای دکتر جواد موسوی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Centimetre-Scale Graphene Subject to Biaxial Compression: Elucidating the Complex Role of Out-of-Plane Deformations

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 15:30

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان نوزدهم، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک، سالن کنفرانس

سخنران: آقای دکتر هادی ارجمندی تاش

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


Abstract Isometric Shape Background for Business / Web Design / Print / Presentation

سخنرانی آقای دکتر مهدی مجبوری در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: قدرت تقاضا: بررسی تاثیر یک رویداد در آموزش عالی

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، ضلع شمالی کاخ نیاوران(جمال آباد)، خیابان شهید مختار عسگری، پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سخنران: آقای دکتر مهدی مجبوری

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر سهراب سلیمان اف در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Contextualizing the Entrepreneurship Process: A Bi-directional Perspective

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 09:00 تا 11:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تأتر

سخنران: آقای دکتر سهراب سلیمان اف

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای میرحسین طباطبایی لطفی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: چالش‌های تدوین استرانژی برای شرکت‌های کارآفرین در کشو‌رهای درحال توسعه

زمان: سه شنبه 1خرداد 1397، ساعت 13:00 تا 15:00

محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان شانزدهم(فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سالن آمفی تئاتر

سخنران: آقای میرحسین طباطبایی لطفی

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی آقای رامبد رایگان در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Zero Energy Buildings

زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397، ساعت 12:30 تا 14:00

محل برگزاری: تهران خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دانشکده جدید مکانیک، اتاق سمینار 110

سخنران: آقای دکتر رامبد رایگان

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده

دسته‌بندی: نشست تخصصی

موضوع سخنرانی: ماندن، رفتن یا بازگشتن؟ مساله این است! نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیلکرده

زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت1397، ساعت 9:00 تا 13:00

محل برگزاری: تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


سخنرانی خانم دکتر سروه ثابت قدم در دانشگاه کردستان

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: A Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval

زمان: یکشنبه 16 اردیبهشت 1397، ساعت 12:00تا 13:30

محل برگزاری: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان

سخنران: خانم سروه ثابت قدم

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.