سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

Ashkan Ghanbarzadeh_Dagheyan
اشکان قنبرزاده

Speaker:Ashkan Ghanbarzadeh_Dagheyan
Position:PhD
Affilliation:Northeastern University
Country:USA
Venue:University of tehran
Date:16/12/2018
Time (from):10:00
Time (to):12:00

Registration Link

 

سخنران:اشکان قنبرزاده داغیان
سمت:دکترا
دانشگاه/سازمان:نورت‌استرن
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20181216
زمان شروع:10:00
زمان پایان:12:00

موضوع سخنرانی: تصویربرداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص تومورهای سرطانی

لینک ثبت‌نام

سخنرانی آقای دکتر اشکان قنبرزاده داغیان در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی