نتایج ارزیابی پایگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ اعلام شد!

نتایج ارزیابی پایگاه‌ها در سال ۱۳۹۷ اعلام شد!

دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و ستاد نانو سه رتبه اول در پایگاه‌ها

ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با همتایان داخلی و….. به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور از اهداف “طرح همکاری با متخصصان و کار آفرینان ایرانی خارج از کشور” بود که آذر ماه 1392 با همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان کلید خورد.
به‌دنبال اجرایی شدن این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی ظرفیت‌های خود را در قالب دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی، همکاری به عنوان استاد مدعو، فعالیت‌های فناورانه، برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات حمایت از استادیار جوان و نظام وظیفه تخصصی اعلام کردند. تا کنون 87 پایگاه به این طرح اضافه شده است. هر سال به منظور بهبود فعالیت و بهره‌مندی از تجارب افراد متخصص پایگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ستاد نانو، موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و پژوهشگاه رویان به ترتیب رتبه 1 تا 10 را در ارزیابی پایگاه‌ها در سال 1397 کسب کرده‌اند.
در جدول زیر می‌توانید ارزیابی پایگاه‌ها را در طی سال‌های اخیر قابل مشاهده می‌باشد.