سخنرانی آقای دکتر ایوب احمدزاده بوکانی
سخنرانی آقای دکتر ایوب احمدزاده بوکانی

Ayub Bokani
ایوب بوکانی

Speaker:Ayub Bokani
Position:Lecturer
Affilliation:University of New south Wales, Sydney
Country:Australia
Venue:Institute for Advanced Studies in Baslc Sclences, Zanjan
Date:15/04/2019
Time (from):17:00
Time (to):18:30

Title: High Quality Zooming Function for Video Streaming using Edge Computing

Abstract: Video streaming is considered as the most bandwidth consumer among all other internet services and counts for more than 72% the whole internet traffic. Our novel mechanism provides high quality video streaming for online clients while decreasing the bandwidth consumption significantly. We use Foveated video streaming model which has raised popularity and gained interest among world’s leading video streaming companies such as Netflix.

Despite its popularity and availability of numerous video streaming mechanism, some important streaming features are still missing due to the network delays. For instance, high quality zooming function remains a challenge due to the intertwined relationships among video chunk lengths, viewer’s fast changing Region of Interest (RoI), and network latency. It is possible to utilize tiled Video technique and store picture tiles in separate files with their unique URLs on the media server with smaller chunk sizes, however it introduces a significant burden on the network core due to increased total video length contributed by combined non-video bits from too many smaller chunks. To overcome this, in this paper we propose the use of edge computing to achieve high quality zooming function for video steaming. Our proposal includes the system architecture using Tiled-DASH (T-DASH) video encoding on edge servers, and a novel ROI prediction method combining online and offline models on the client side. Our evaluations show that a high level of ROI prediction accuracy is achieved by our approach, fulfilling a core condition for making the zooming function a reality.

سخنران:ایوب بوکانی
سمت:محقق
دانشگاه/سازمان:دانشگاه سیدنی
کشور:استرالیا
محل سخنرانی:دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زمان سخنرانی:20190415
زمان شروع:17:00
زمان پایان:18:30

موضوع سخنرانی: High Quality Zooming Function for Video Streaming using Edge Computing

خلاصه سخنرانی: برنامه‌های تماشای ویدیوی آنلاین با احتساب بیش از ٧٢% بیشترین پهنای باند اینترنت را در میان سرویسهای دیگر اینترنت به‌خود اختصاص می دهند. شیوه‌نوین ابداعی ما در حالی ویدیوی اینترنتی با كیفیت بالا را ارائه‌میدهد كه‌پهنای باند مصرفی را نیز به‌حداقل میرساند. مدل Foveated Streaming ما اخیرا توجه‌كمپانیهای بزرگ ارائه‌ویدیوی اینترنتی از قبیل نتفلیكس را به‌خود جلب كرده‌است.

علیرغم جذابیت قابل توجه‌سرویسهای ویدیوی اینترنتی، متاسفانه‌برخی قابلیتهای مهم برای ویدیوی در حال پخش، هنوز در دسترس نیستند. برای مثال، زوم كردن با كیفیت بالای ویدیوی در حال پخش، به‌دلیل رابطه‌متقابل بین طول تكه‌های ویدیو، تغییرات متناوب و سریع محل زوم شده‌توسط كاربر و همچنین تاخیر در شبكه‌هنوز میسر نیست. این امكان وجود دارد كه‌با استفاده‌از تكنیك Tiled Video، بخشهای كوچكتر ویدیو را به‌شكل تصاویر كوچكتر در فایلهای مجزا و با آدرس منحصر به‌فرد بر روی سرور ذخیره‌كرد. اما روی هم رفته‌، مجموع این فایلهای كوچكتر اندازه‌ای بزرگتر از فایل اولیه‌خواهند داشت كه‌در نهایت میتوانند ترافیك شبكه‌را بسیار بالاتر ببرند. برای حل این مشكل، در این كار تحقیقی ما با استفاده‌از تكنیكهای موجود در edge computing و یك سیستم پیش بینی هوشمندانه‌، امكان زوم كردن ویدیو با كیفیت بالا را برقرار میكنیم. نتایج حاصله‌از ارزیابیهای ما كیفیت بالای ویدیوی زووم شده‌را نشان میدهند.

سخنرانی آقای دکتر ایوب احمدزاده بوکانی