سخنرانی خانم دکتر مرجان شایگان در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سخنرانی خانم دکتر مرجان شایگان در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سخنرانی خانم دکتر مرجان شایگان در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی: Probing protein-protein interactions using Microrheology
  • محل برگزاری: خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع نیایش، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش
  • زمان: یکشنبه 5 دی 1395، ساعت 10:00 الی 13:00
  • سخنران: خانم دکتر مرجان شایگان

    Marjan Shayegan 2