سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی: Cavity optomechanics and its application in technology
  • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک
  • زمان: سه‌شنبه 7 دی 1395، ساعت 15:30
  • سخنران: آقای دکتر شبیر برزنجه

    Shabir-no-Knowdiff-2