سخنرانی آقای دکتر محمد شهبازی در دانشگاه شهید بهشتی
سخنرانی آقای دکتر محمد شهبازی در دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی آقای دکتر محمد شهبازی در دانشگاه شهید بهشتی

  • دسته بندی: سمینار و کارگاه
  • موضوع سخنرانی: معرفی شیوه‌ها و ابزارهای کامپیوتری بروز مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی پیشرو برای مدیریت، اجرا و ارائه پروژه‌های تحقیقاتی با تاکید ویژه بر ابزارهای متن باز (open source)
  • محل برگزاری: تهران، حکیمیه، بلوار بهار، دانشگاه شهید بهشتی، پردیـس فنی و مهندسی شهید عباسپور، مجموعه فرهنگی شهید رنجبران، سالن ابوریحان بیرونی (سالن شماره 2)
  • زمان: یکشنبه 21 خرداد 1396، ساعت 11:30 الی 13:00
  • سخنران: آقای دکتر محمد شهبازی

    Mohammad Shahbazi-Poster