سخنرانی خانم صفورا معینی در دانشگاه اصفهان
سخنرانی خانم صفورا معینی در دانشگاه اصفهان

سخنرانی خانم صفورا معینی در دانشگاه اصفهان

دسته بندی: سخنرانی و کارگاه

موضوع سخنرانی: Married Women’s Labor Force Participation and Intra-Household Bargaining Power

زمان: چهارشنبه ۲۲شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

مکان: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده اقتصاد

سخنران: خانم صفورا معینی

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.