سخنرانی خانم دکتر نسرین مصطفوی پاک در دانشگاه تهران

سخنرانی خانم دکتر نسرین مصطفوی پاک در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: انتشار گا‌زهای گلخانه‌ای در کلان شهرها

زمان: دوشنبه 04 دی ماه 1396، 11:00 الی 12:30

محل برگزاری:تهران، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

سخنران: خانم نسرین مصطفوی پاک

برای ثبت‌نام در این رویداد اینجا را کلیک نمائید.