سخنرانی آقای دکتر سید محمد کریمی

سخنرانی آقای دکتر سید محمد کریمی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: اثر مواجهه مادر با طوفان های گرد و غبار در دوران حاملگی بر ریسک مرگ و میر نوزادی (یک مطالعه بین المللی)

زمان: چهارشنبه 13 دی ماه 1396، ساعت 13:00 الی 15:00

محل برگزاری: مرکز همایش‌های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سخنران: آقای دکتر سید محمد کریمی

این رویداد توسط موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، با حضور آقای دکتر سید محمد کریمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه واشنگتن، تاکومای آمریکا برگزار می‌شود.