سخنرانی آقای دکتر هومن گودرزی در بیمارستان امام خمینی

سخنرانی آقای دکتر هومن گودرزی در بیمارستان امام خمینی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Definition, diagnosis and treatment

زمان: یکشنبه 13اسفند وسه‌شنبه 15 اسفندماه 1396، ساعت 12:30 تا 14:00

محل برگزاری: بیمارستان امام خمینی ساختمان استاد نفیسی بخش داخلی جنرال

سخنران: آقای دکتر هومن گودرزی

این رویداد توسط موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان، با دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه تهران (بیمارستان امام خمینی)، با حضورآقای دکتر هومن گودرزی (Department of Respiratory Medicine, Hokkaido University/Hokkaido University Hospital ) برگزار می‌شود.