سخنرانی آقای دکتر علی جدیدزاده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سخنرانی آقای دکتر علی جدیدزاده در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: The Provision of Dental Care to Emergency Shelter Users Corresponds to Lower Shelter Use over Time

زمان: چهارشنبه 16 اسفندماه 1396، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: تهران، ضلع شمالی كاخ نياوران (جمال آباد)، خیابان شهيد مختارعسگری پلاك 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ساختمان آموزش و پژوهش، طبقه 4، سالن کنفرانس

سخنران: آقای دکتر علی جدیدزاده

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.