سخنرانی آقای دکتر علی خواجه‌الدین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنرانی آقای دکتر علی خواجه‌الدین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی آقای دکتر علی خواجه‌الدین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: High Power Density Power Electronics Design

زمان: دوشنبه 21 اسفندماه 1396، ساعت 14:00 تا 15:00

محل برگزاری: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، ساختمان ابوریحان، طبقه 3، آمفی تئاتر

سخنران: آقای دکتر علی خواجه الدین