سخنرانی آقای دکتر نیک حاجیلی در دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی آقای دکتر نیک حاجیلی در دانشگاه صنعتی شریف

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی:سمینار Meet the Editor

زمان: چهارشنبه 15 فروردین1397، ساعت 11:00 تا 12:30

محل برگزاری: تهران دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف طبقه چهارم، اتاق سمینار

سخنران: آقای دکتر نیک حاجیلی

برای ثبت‌نام اینجا کلیک کنید