سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشگاه صنعتی اصفهان

سخنرانی آقای دکتر شبیر برزنجه در دانشگاه صنعتی اصفهان

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: On-Chip Quantum information processing

زمان: چهارشنبه 15 فروردین1397، ساعت 10:30 تا 12:00

محل برگزاری: اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فیزیک طبقه سوم، اتاق سمینار

سخنران: آقای دکترشبیر برزنجه

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.