سخنرانی آقای دکتر محسن رضایی همامی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سخنرانی آقای دکتر محسن رضایی همامی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Economic evaluation of medical diagnostic tests

زمان: چهارشنبه 29 فروردین1397، ساعت 13:00 تا 15:00

محل برگزاری: دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي ايران

سخنران: آقای دکتر محسن رضایی همامی