سخنرانی خانم دکتر سروه ثابت قدم در دانشگاه کردستان
سخنرانی خانم دکتر سروه ثابت قدم در دانشگاه کردستان

سخنرانی خانم دکتر سروه ثابت قدم در دانشگاه کردستان

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: A Graph-based Model for Multimodal Information Retrieval

زمان: یکشنبه 16 اردیبهشت 1397، ساعت 12:00تا 13:30

محل برگزاری: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان

سخنران: خانم سروه ثابت قدم

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.