سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران
سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران

سخنرانی آقای هادی ارجمندی تاش در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه آموزشی

موضوع سخنرانی: Centimetre-Scale Graphene Subject to Biaxial Compression: Elucidating the Complex Role of Out-of-Plane Deformations

زمان: دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 15:30

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان نوزدهم، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک، سالن کنفرانس

سخنران: آقای دکتر هادی ارجمندی تاش

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.


Abstract Isometric Shape Background for Business / Web Design / Print / Presentation