سخنرانی آقای مهدی ابن علی در دانشگاه شهر کرد
سخنرانی آقای مهدی ابن علی در دانشگاه شهر کرد

سخنرانی آقای مهدی ابن علی در دانشگاه شهر کرد

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه

موضوع سخنرانی: کاربردپذیری نرم افزارها و وبسایت ها و چگونگی بررسی رفتار کاربر از طریق روش های کمی و کیفی

زمان: سه‌شنبه 05 تيرماه 1397 ساعت 09:00 الی 12:00

محل برگزاری:  شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده مهندسی، طبقه اول، سالن خیام

سخنران: آقاي مهدي ابن‌علي

برای شرکت در رویداداينجا رو کلیک کنید

Speaker: Mr. Mehdi Ebnali (PhD Student, Human-Computer Interaction Lab, Industrial and System Engineering Dept., State University of New York at Buffalo)
Title: Software and Webpage Usability: Customer Experiences and Behavior Analysis using Quantitative and Qualitative Analysis
Date: Tuesday, June 26, 2018