هر آن چه که می‌توان بخشید. (230 واژه)
هر آن چه که می‌توان بخشید. (230 واژه)

هر آن چه که می‌توان بخشید. (230 واژه)

ویدیوی 17 دقیقه‌ای جذاب سخنرانی آقای سینگر در سال 2013 را ببینید. می‌توانید با کلیک بر روی علامت نوشته در زیر قاب ویدیو زیرنویس انگلیسی / فارسی آن را فعال نمایید.

 

به هر حال، متن‌های انگلیسی و فارسی آن را نیز در این لینک برای‌تان گذاشته‌ام.

ایثار (نوع‌دوستی) موثر[1] یک حرکت اجتماعی که با استفاده از شواهد و دلایل به یافتن موثرترین روش‌هایی می‌گردد که از طریق آن‌ها می‌شود به دیگران نفع رساند. پیتر سینگر[2] (فیلسوف اخلاق استرالیایی)، داستین موسکویتز[3] (هم‌بنیان‌گذار فیسبوک)، ویلیام مک‌آسکیل[4] (فیلسوف اسکاتلندی) و توبی اورد[5] (فیلسوف استرالیایی) از فعال‌ترین افراد سرشناس در این زمینه هستند. مک‌آسکیل در یکی از اقداماتش سازمان غیرانتفاعی 80 هزار ساعت را با سرمایه‌گذاری مرکز رشد مشهور سن‌فرانسیسکوئی، یعنی وای‌کامبینیتور[6] راه انداخت. این سازمان با کنایه از فرصت هر فرد برای کار کردن و اشتغال (که چیزی در حدود 80 هزار ساعت در طول عمر اوست) به جوانان و دانش‌اموختگان تازه‌وارد می‌آموزد که چه شغلی را برگزینند تا به وسیله‌ی آن بیشترین اثر اجتماعی[7] را بر جای بگذارند. توبی اورد نیز طرح غیرانتفاعی «هر آن چه که می‌توان بخشید»[8] را مرکز ایثار موثر[9] راه‌اندازی نمود که در آن حرکت‌های مختلف خیرخواهانه و بشردوستانه بر اساس مطالعات علمی دقیق و شاخص‌های معتبر با یکدیگر مقایسه می‌شوند و علاوه بر اعطای اعانه‌های قابل توجه به این مراکز خیریه (که خود از محل اهدائیات تأمین می‌شود)، بهترین روش صرف هزینه‌های خیریه را به خیّرین علاقه‌مند معرفی می‌کند.

سیاوش خالدان – چهاردهم فروردین یک‌هزار و سیصد و نود و هشت خورشیدی (03 – 04 – 2019)

 

[1] Effective Altruism

[2] Peter Singer

[3] Dustin Moskovitz

[4] William MacAskill

[5] Toby Ord

[6] Y-Combinator

[7] Social Impact

[8] Giving What WE Can

[9] Center for Effective Alturism