همايش بحران بی ‌آبی

همايش بحران بی ‌آبی

عنوان کنفرانس: همايش بحران بی ‌آبی
زمان:
سه ‌شنبه و چهار‌شنبه ٢٧ و ٢٨ تيرماه 1396 ساعت 09:00 تا 17:00
محل برگزاری:
مرکز نوآوری‌ های شهری تهران
water crisis conference