یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق در معاملات الگوریتمی-  دکتر علی حبیب ‌نیا

یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق در معاملات الگوریتمی- دکتر علی حبیب ‌نیا

سخنران: دکتر علی حبیب ‌نیا
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لندن
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: ساختمان بورس اوراق بهادار
زمان: سه‌ شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 15:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق در معاملات الگوریتمی
Machine learning