هدف‌ گیری سلول‌های بتا پانکراسی برای درمان دیابت- دکتر امین اردستانی

هدف‌ گیری سلول‌های بتا پانکراسی برای درمان دیابت- دکتر امین اردستانی

سخنران: دکتر امین اردستانی
سمت: مدیر گروه آزمایشگاه بیولوژی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه برمن
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 11:45 تا 13:00
موضوع کارگاه: هدف‌ گیری سلول‌های بتا پانکراسی برای درمان دیابت