تلاطم بازدهی سهام شرکتها – علی ابراهیم نژاد

تلاطم بازدهی سهام شرکتها – علی ابراهیم نژاد

سخنران: علی ابراهیم نژاد
سمت: دانشجوی سال آخر دكترای مديريت مالی
دانشگاه/سازمان: کالج بوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
موضوع کارگاه: تلاطم بازدهی سهام شرکتها