ایستایی مقایسه ای یکنوا در علم اقتصاد- امیررضا خسروشاهی

ایستایی مقایسه ای یکنوا در علم اقتصاد- امیررضا خسروشاهی

سخنران: امیررضا خسروشاهی
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نورث وسترن
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: چهارشنبه 5 اسفند 1394
موضوع کارگاه: ایستایی مقایسه ای یکنوا در علم اقتصاد