بررسی تأثير طولانی شدن زمان انتظار مکالمه در سرویس های خدمات تلفنی- دکتر عمادی

بررسی تأثير طولانی شدن زمان انتظار مکالمه در سرویس های خدمات تلفنی- دکتر عمادی

سخنران: دکتر عمادی
سمت: دکترای مدیریت عملیات
دانشگاه/سازمان: دانشکده مدیریت کلاگ دانشگاه نورث وست
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شری
موضوع کارگاه: بررسی تأثير طولانی شدن زمان انتظار مکالمه در سرویس های خدمات تلفنی