قیمت گذاری تکنولوژی- حامد حکیمیان

قیمت گذاری تکنولوژی- حامد حکیمیان

سخنران: حامد حکیمیان
سمت: مشاور ارشد
دانشگاه/سازمان: نوِتی
موضوع کارگاه: قیمت گذاری تکنولوژی