سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: برای بقای استارتاپ‌ها چه کار کنیم؟
 • محل برگزاری: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • زمان: چهارشنبه 17 آذر 1395، ساعت 12:00 الی 14:00
 • سخنران: آقای دکتر سعید سهامی

  Saeed-Sahami-2

سخنرانی آقای محمد بشیر صدیقی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: نقش شبکه‌های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش
 • محل برگزاری: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • زمان: دوشنبه 15 آذر 1395، ساعت 16:00 الی 18:00
 • سخنران: آقای محمد بشیر صدیقی

  Mohammad-b.-Sedighi---2

سخنرانی آقای دکتر علیرضا خسرویان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: تخمین حالت سیستم‌ها روی گروه‌های لی: کاربرد در ناوبری سیستم‌های مکانیکی
 • محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، اتاق 803
 • زمان: یکشنبه 7 آذر 1395، ساعت 16:00 الی 18:00
 • سخنران: آقای دکتر علیرضا خسرویان

Alireza-Khosravian.-UT-2