سخنرانی خانم دکتر هاله اشکی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)

 • دسته بندیسمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: گزارش بیماریهای STD در ایران و خاورمیانه
 • محل برگزاری: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)، طبقه هشتم، سالن ابن سینا
 • زمان: پنجشنبه 18 دی 1395، ساعت 9:00 تا 11:00
 • سخنرانخانم دکتر هاله اشکی

  Hale Ashki

سخنرانی خانم دکتر سارا وزیریان در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)

 • دسته بندیسمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: ارتباط بین ورزش و درمان افسردگی
 • محل برگزاری: سالن اجتماعات مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)
 • زمان: پنجشنبه 16 دی 1395، ساعت 10:00 تا 12:00
 • سخنرانخانم دکتر سارا وزیریان

  Sara-Vazirian-Poster--2

سخنرانی آقای دکتر علی قراویری در پژوهشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: 

  Truly 3D Modelling of Atrial Fibrillation

 • محل برگزاری: پژوهشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان کابلی، سالن اجتماعات
 • زمان: یکشنبه 19 دی 1395، ساعت 10:30 تا 12:00
 • سخنران: آقای دکتر علی قراویری

  Ali-Gharaviri--poster-2

سخنرانی خانم معصومه خندان در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی

 • دسته بندیسمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: توانمندسازی دولت و توسعه اقتصادی
 • محل برگزاریضلع شمالي كاخ نياوران، (جمال آباد)، خیابان شهيد مختارعسگری پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی
 • زمان: سه‌شنبه 14 دی 1395، ساعت 14:00 تا 16:00
 • سخنرانخانم معصومه خندان

  Masoomeh-Khandan--poster-2

سخنرانی خانم دکتر مهدیه الهویرنلو در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Transportation and Mobility in the Era of Shared Economy
 • محل برگزاری:  دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
 • زمان: سه‌شنبه 14 دی 1395، ساعت 11:00 تا 12:30
 • سخنران: خانم دکتر مهدیه الهویرنلو

  Mahdieh Allahviranloo.Tarbiat Modares. poster

سخنرانی خانم دکتر وحیده سادات عابدی در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی

 • دسته بندیسمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانیاستراتژی‌های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید
 • محل برگزاریضلع شمالي كاخ نياوران، (جمال آباد)، خیابان شهيد مختارعسگری پلاک 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی
 • زماندوشنبه 13 دی 1395، ساعت 14:00 تا 16:00
 • سخنرانخانم دکتر وحیده السادات عابدی

  Vahideh Abedi- poster 2

سخنرانی آقای دکتر کاوه مجلسی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: 

  Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure

 • محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، اتاق سمینار، طبقه 1
 • زمان: دوشنبه 13 دی 1395، ساعت 11:00 تا 12:30
 • سخنران: آقای دکتر کاوه مجلسی

  Kaveh-Majlesi--poster--2

سخنرانی آقای دکتر امین اردستانی در دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: هدف‌گیری سلول‌های بتا پانکراسی برای درمان دیابت
 • محل برگزاری: دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست‌شناسی، اتاق شماره 100
 • زمان: دوشنبه 13 دی 1395، ساعت 11:45 تا 13:00
 • سخنران: آقای دکتر امین اردستانی

  Amin- poster - Copy

کارگاه آموزشی آقای محسن مهدوی مزده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: ماهیت دوگانه طول واکه در سطوح واجی و آوایی در فارسی محاوره‌ای
 • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 4 
 • زمان: یکشنبه 12 دی 1395، ساعت 15:00 الی 15:40
 • سخنران: آقای محسن مهدوی مزده

  Mohsen Mahdavi- poster - Copy

سخنرانی خانم دکتر مهدیه الهویرنلو در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Transportation and Mobility in the Era of Shared Economy
 • محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، اتاق شماره 202
 • زمان: یکشنبه 12 دی 1395، ساعت 12:30 تا 13:30
 • سخنران: خانم دکتر مهدیه الهویرنلو

  Mahdieh- poster - Copy