سخنرانی آقای دکتر ایوب احمدزاده بوکانی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Improving the Quality of Video Streaming for Mobile Clients

زمان: یکشنبه 21 آبان 1396، ساعت 10:00 الی 12:00

محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

سخنران: دکتر ایوب احمدزاده بوکانی

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر کوه‌درق

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Internet of Things Applications in Smart Grid by Using Drones

زمان: دوشنبه 22 آبان 1396، ساعت 16:30 الی 18:00

محل برگزاری: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

سخنران: دکتر وحید کوه‌درق

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


 

 

سخنرانی آقای دکتر امیر صادقی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: کاربردهای صنعتی آبکاری در حیطه فلزات نجیب (گرانبها)

زمان: دوشنبه 15 آبان 1396، ساعت 9:00 الی 10:30

محل برگزاری: تهران، امیرآباد شمالی، نبش بزرگراه جلال آل احمد، پردیس2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران، آمفی تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی

سخنران: دکتر امیر صادقی

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


سخنرانی آقای دکتر محمد کیهانی در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: کسب و کارهای بزرگ چگونه شکست می خورند؟ نقد و بررسی نظریه نوآوری ویرانگر
زمان: سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه 1396، ساعت 10:00 الی 13:00
محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم (فرشی مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سخنران: آقای دکتر محمد کیهانی

این سخنرانی توسط آقای دکتر محمد کیهانی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ارائه می‌شود.

Assistant Professor
Entrepreneurship and Innovation
Strategy and Global Management
Haskayne School of Business, University of Calgary

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.

 


 

 

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر غلامرضا نخعی‌زاده در دانشگاه خوارزمی

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: کاربرد داده‌کاوی در مدیریت سلامت

زمان: چهارشنبه 03  آبان 1396، ساعت 9:00 الی 12:00

محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی، واحد تهران، ساختمان پروین اعتصامی، سالن علوم زمین
سخنران: آقای دکتر غلامرضا نخعی‌زاده


کارگاه آموزشی دکتر امیربیژن یثربی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع کارگاه آموزشی: Significant Factors that Influence Motivation within Mining Sectors

زمان: دوشنبه 06 آذر 1396، ساعت 8:30 الی 13:00

محل برگزاری: تهران،خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، سالن آمفی‌تئاتر

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


چکیده کارگاه آموزشی را در این قسمت بخوانید:

Title: Significant Factors that Influence Motivation within Mining Sectors

Abstract: In the past, many studies relating to staff motivation within the workplace have been conducted for the mining sector. Of course, motivated employees are the main key to achieving success of any organization. However, the goal of this paper is to identify factors and behaviors which principally motivate staff within the mining sector. In order to determine these elements, this research was carried out at different copper mines located within Iran with differing climates and working conditions by the collection of a set of questionnaires distributed amongst the mining workforce. The results of this research indicate that the highest rates of demotivation occur often among old and experienced personnel in comparison to the younger employees although older staff definitely has the talent and initiative of younger personnel. As a result, older employees continue to work with cynicism, negativism and defiance. To successfully control and correspondingly overcome the problem of employees’ demotivation that appears to prevent the mining sector from achieving their planned targets, a set of proposals based on this study have been recommended.

سخنرانی آقای دکتر یدالله یعقوب‌زاده در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Deep Learning for Information Extraction

زمان: سه‌شنبه 02  آبان 1396، ساعت 10:30 الی 12:00

محل برگزاری:کارگر شمالی، امیرآباد، بعد از تقاطع جلال، روبروی کوچه نهم، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ساختمان جدید مهندسی برق و کامپیوتر
سخنران: آقای دکتر یدالله یعقوب‌زاده


چکیده موضوع سخنرانی را در اینجا بخوانید:

Recently, deep learning (DL) has been successful in many machine learning applications, including different natural language processing (NLP) problems. One of the important areas of NLP is information extraction (IE), which deals with structuring the text data into knowledge. This knowledge consists of various information about named entities such as their properties, types, and their relations. In this talk, I will focus on three important subareas of IE: (i) relation extraction, (ii) entity linking and (iii) fine-grained entity typing. I will review the state-of-the-art models that use DL for these tasks.

سخنرانی خانم دکتر فاطمه منصورکیایی در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: حفاظت و امن سازی ساختمانها با انرژیهای تجدید پذیر

زمان:چهارشنبه 10 آبان 1396، ساعت 9:00 الی 11:00

محل برگزاری:تهران، طرشت شمالی، بلوار شهید تیموری، پلاک 180، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
سخنران: خانم دکتر فاطمه منصورکیایی

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


 

 

سخنرانی آقای دکتر علی اسفندیار در دانشگاه تهران

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Ultrafine filtration based on two-dimensional membranes: Hope or Hype
زمان: دوشنبه 17 مهرماه 1396، ساعت 15:30 الی 1700
محل برگزاری: تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
سخنران: آقای دکتر علی اسفندیار

این سخنرانی توسط دکتر علی اسفندیار، (Associate researcher (Post doc از دپارتمان فیزیک دانشگاه منچستر انگلستان، ارائه می‌شود.

برای ثبت‌نام در این رویداد، اینجا را کلیک کنید.


سخنرانی آقای سید حمیدرضا اعظمی در دانشگاه فردوسی مشهد

دسته‌بندی: سمینار و کارگاه
موضوع سخنرانی: Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene to Eocene strata in the Zagros Basin, SW- Iran: Implications for sea level fluctuations around the PETM interval
زمان: سه‌شنبه 4 مهرماه 1396، ساعت 12:00 الی 13:00
محل برگزاری: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، سالن همایش‌های دکتر سعادت
سخنران: آقای سید حمیدرضا اعظمی

برای ثبت‌نام در این رویداد اینجا را کلیک کنید.