سخنرانی آقای دکتر پیمان طاهری در دانشگاه گلستان

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: سطح و فصل مشترک
 • محل برگزاری: دانشگاه گلستان، سالن رشد
 • زمان: سه‌شنبه 10 اسفند 1395، ساعت 13:00 الی 15:00
 • سخنران: آقای دکتر پیمان طاهری

Peyman Taheri-Poster-2

سخنرانی خانم رعنا جلالی در دانشگاه تهران

سخنرانی خانم رعنا جلالی در دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: چگونه شغل ایده‌آل خود را بدست آوریم؟ رزومه نویسی حرفه‌ای و آمادگی برای مصاحبه کار
 • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی، سالن آمفی‌تئاتر
 • زمان: سه‌شنبه 10 اسفند 1395، ساعت 12:00 الی 14:00
 • سخنران: خانم رعنا جلالی

Rana Jalali- UT Poster 2

سخنرانی آقای دکتر سید حسین ثاقبی در دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر سید حسین ثاقبی در دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: ساختمان‌های هوشمند، روش زندگی آینده
 • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک، سالن آمفی تأتر ساختمان جدید
 • زمان: چهارشنبه 4 اسفند 1395، ساعت 10:30 الی 11:30
 • سخنران: آقای دکتر سید حسین ثاقبی

  Seyed-Hossein-Sagheby-Poster-2

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Driver behavior modelling and its application in driving simulators research
 • محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران، اتاق شماره 202
 • زمان: دوشنبه 2 اسفند 1395، ساعت 12:30 الی 13:30
 • سخنران: آقای دکتر سعید سهامی

  Saeed-Sahami-Poster 2

سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: داده کاوی در ویروس شناسی: تازه‌ها و چالش‌ها
 • محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، سالن آمفی‌تئاتر 
 • زمان: سه‌شنبه 19 بهمن 1395، ساعت 8:30 الی 13:00
 • سخنران: آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه

  Esmaeil-Ebrahimie-no-knowdiff-2

سخنرانی آقای دکتر محمد نوشاد در دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر محمد نوشاد در دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: High-Speed Wireless Connectivity through Lights
 • محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، اتاق 801
 • زمان: شنبه 16 بهمن 1395، ساعت 12:30 الی 14:00
 • سخنران: آقای دکتر محمد نوشاد

  Mohammad-Noshad-no-knowdiff-2

سخنرانی آقای دکتر محمد حسین جراحی در دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی آقای دکتر محمد حسین جراحی در دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: A sociotechnical approach to the study of IT in organizations
 • محل برگزاری: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، طبقه 1-، سالن دکتر مشایخی
 • زمان: چهارشنبه 13 بهمن 1395، ساعت 16:00 الی 18:00
 • سخنران: آقای دکتر محمد حسین جراحی

Jarrahi-poster-2

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا اسلامی در دانشگاه یزد

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا اسلامی در دانشگاه یزد

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: تخصیص پویای تخت به بیماران در ICU
 • محل برگزاری: دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع، سالن کنفرانس
 • زمان: شنبه 9 بهمن 1395، ساعت 10:00 الی 12:00
 • سخنران: آقای دکتر حمیدرضا اسلامی

  Hamidreza-Eslami--poster-2

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: برای بقای استارتاپ‌ها چه کار کنیم؟
 • محل برگزاری: خیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، نبش خیابان 25، موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی، طبقه همکف، مرکز رشد رفاه
 • زمان: چهارشنبه 29 دی 1395، ساعت 14:00 الی 16:00
 • سخنران: آقای دکتر سعید سهامی

  Saeed Sahami-2-2

سخنرانی خانم دکتر رویا مهیایی در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)

 • دسته بندیسمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: کشف‌ها و رازها در کهکشان‌شناسی
 • محل برگزاریستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول، ساختمان شماره یک، طبقه هشتم، کلاس A
 • زماندوشنبه 27 دی 1395، ساعت 13:30
 • سخنرانخانم دکتر رویا مهیایی

  Roya-Mohayaee-poster-2