سخنرانی آقای دکتر یاشار قیاسی فرخ‌فال در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانی آقای دکتر یاشار قیاسی فرخ‌فال در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه‌های هوشمند
 • محل برگزاری: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • زمان: دوشنبه 29 آذر 1395، ساعت 12:30 الی 13:30
 • سخنران: آقای دکتر یاشار قیاسی فرخ‌فال

  Yashar-Ghiasi-1


کارگاه آموزشی دو روزه آقای دکتر رضا عربیان مالکی در دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت کمربندی اخشان

کارگاه آموزشی دو روزه آقای دکتر رضا عربیان مالکی در دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت کمربندی اخشان

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Lean Enterprise Building Blocks Tools and Methodologies for Increasing Manufacturing Productivity
 • محل برگزاری: روز اول: دانشگاه صنعـتی شیراز – روز دوم: شركت كمربنــدي اخشان
 • زمان: چهارشنبه 24 آذر 1395، ساعت 9:00 الی 12:00 و 14:00 تا 16:00- پنجشنبه 25 آذر 1395 از ساعت 9:00 الی 12:00
 • سخنران: آقای دکتر رضا عربیان مالکی

Reza-Maleki-2-copy

سخنرانی آقای دکتر حافظ رئیسی‌فرد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سخنرانی آقای دکتر حافظ رئیسی‌فرد در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: Reducing thermal interface resistances using surface engineering
 • محل برگزاری: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس
 • زمان: چهارشنبه 24 آذر 1395، ساعت 13:00 الی 15:00
 • سخنران: آقای دکتر حافظ رئیسی‌فرد

  Hafez-Fard-2

سخنرانی آقای دکتر مهدی صفوی در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

سخنرانی آقای دکتر مهدی صفوی در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: مقاومت یا مطابقت- پویایی‌شناسی قدرت در روتین‌های سازمانی در جریان ادغامات سازمانی
 • محل برگزاری: دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
 • زمان: سه‌شنبه 23 آذر 1395، ساعت 10:00 الی 12:00
 • سخنران: آقای دکتر مهدی صفوی

  Mehdi-Safavi-copy

سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

سخنرانی آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • برنامه زمانی کارگاه:

1 و 2 دی- آنالیز نسل جدید داده‌های ترانسکریپتوم RNA-Seq و small-RNA Seq

8 و9 دی- آنالیز ژنومیکس، De novo assembly و آنالیز SNP/Variant داده‌های حاصل از نسل جدید توالی‌یابی

15 و 16 دی- آنالیز Systems Biology از طریق شبکه‌های ژنی، Gene Ontology، آنالیز پروموتر و شبکه‌های تنظیمی

22 و 23 دی- داده‌کاوی و یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک

29 و 30 دی- اپی‌ژنومیکس: آنالیز ChIP-seq و مطالعات متیلاسیون

6 و 7 بهمن- متاآنالیز و متاژنومیکس

 • محل برگزاری: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
 • سخنران: آقای دکتر اسماعیل ابراهیمیه

  Esmaeil Ebrahimi Poster

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر سعید سهامی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: برای بقای استارتاپ‌ها چه کار کنیم؟
 • محل برگزاری: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • زمان: چهارشنبه 17 آذر 1395، ساعت 12:00 الی 14:00
 • سخنران: آقای دکتر سعید سهامی

  Saeed-Sahami-2

سخنرانی آقای محمد بشیر صدیقی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی آقای محمد بشیر صدیقی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: نقش شبکه‌های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش
 • محل برگزاری: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • زمان: دوشنبه 15 آذر 1395، ساعت 16:00 الی 18:00
 • سخنران: آقای محمد بشیر صدیقی

  Mohammad-b.-Sedighi---2

سخنرانی آقای دکتر علیرضا خسرویان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر علیرضا خسرویان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

 • دسته بندی: سمینار و کارگاه
 • موضوع سخنرانی: تخمین حالت سیستم‌ها روی گروه‌های لی: کاربرد در ناوبری سیستم‌های مکانیکی
 • محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، اتاق 803
 • زمان: یکشنبه 7 آذر 1395، ساعت 16:00 الی 18:00
 • سخنران: آقای دکتر علیرضا خسرویان

Alireza-Khosravian.-UT-2