همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری)سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

 

  • موسسه به عنوان طراح و نخستین پایگاه‌ همکار در طرح سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور فعالیت دارد. در این طرح موسسه با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در امر تسهیل امور مربوط به نخبگان ایرانی خارج از کشور جهت برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی، تدریس به عنوان استاد مدعو، گذراندن دوره‌های تحقیقاتی مانند فرصت مطالعاتی یا پسادکتری، راه‌اندازی کسب و کارهای دانش‌بنیان و… همکاری می‌نماید.

 

  • Iran Knowledge Institute cooperates with this program as the first association and also the designer of the program. It provides different grants for non-resident Iranian scientists and professionals in order to support knowledge transfer to Iran. The grants are available under different programs such as Post-doctoral Fellowship, Sabbatical Program, Collaboration Opportunities for Adjunct Professors, Organizing scientific seminars and workshops, Running knowledge-based start-ups, etc.