دومین کنگره بین‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

دومین کنگره بین‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

  • دسته‌بندی: کنفرانس و همایش
  • عنوان کنفرانس: دومین کنگره بین‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ايران
  • محل برگزاری: مشهد، مجتمع برج سپید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • زمان: 2 الی 4 اسفند ماه 96

 

محورهای همایش مذکور به این صورت است:

–  Neurogenomics and neuroepigenetics
–  New genes and mechanisms in intellectual disabilities
–  Genetic basis of neuromuscular disorders
–  Genetic basis of epilepsy
–  New genetic approaches for treatment of neurological disorders
–  Personalized medicine in neurogenetics
–  Pediatric neurogenetics
–  Pediatric neurometabolics
–  Complex neurogenetic diseases
–  Clinical genetics of rare neurological syndromes
برای ثبت نام و ارسال مقاله به وبسایت همایش مراجعه  کنید.