گزارش نشست صمیمی متخصصین ایرانی بازگشته به کشور

Migrated Aback (Maback) Event Series
برگزاری مجموعه رویدادهای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)

  • Migrated Aback (Maback) Event Series

Many Iranian experts have already returned to Iran. Maback are engaging in different fields of activities, such as research and teaching in universities, establishing knowledge-based or hi-tech startups etc.

Iran Knowledge Institute is designing and holding some events for their networking to each other (#maback_together), culturalizing in the society (#mabak_with_people) and introducing them and their abilities to the public officials and authorities (#mabak_with_authorities).

سلسله رویدادهای مابک

• برگزاری مجموعه رویدادهای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک):

تا کنون تعداد قابل توجهی از متخصصان ایرانی به کشور بازگشته‌اند. در حال حاضر مابک مشغول به فعالیت در حوزه‌های مختلفی اعم از تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها، انجام فعالیت‌های پژوهشی، تاسیس شرکت‌های دانش بنیان، انجام فعالیت‌های فناورانه و … می‌باشند.

موسسه ایران‌نالج مجموعه رویدادهایی را با هدف آشنایی و شبکه‌سازی هدفمند این افراد با هم (#مابک_با_هم)، فرهنگ‌سازی در جامعه (#مابک_با_مردم) و آشنایی مسئولان با توانمندهی‌ها و قابلیت‌های ایشان (#مابک_با_مسئولان) طراحی و اجرا می‌نماید.

به منظور اطلاع از رویدادهای آتی مابک اینجا کلیک کنید.