کارگاه آقای دکتر اسماعیل نجفی در دانشگاه تهران
کارگاه آقای دکتر اسماعیل نجفی در دانشگاه تهران

Esmaeil Najafi
اسمائیل نجفی

Speaker:Esmaeil Najafi
Position:PhD
Affilliation:Fontys university of applied sciences
Country:Netherlands
Venue:University of Tehran
Date:03/03/2019
Time (from):12:30
Time (to):14:00

Title: Industry 4.0 نسل چهارم صنعت: مروری بر مباحث منتخب صنعت هوشمند

Registration Link

سخنران:اسمائیل نجفی
سمت:دکترا
دانشگاه/سازمان:دانشگاه فونتیس هلند
کشور:هلند
محل سخنرانی:دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20190303
زمان شروع:12:30
زمان پایان:14:00

 

موضوع:  Industry 4.0 نسل چهارم صنعت: مروری بر مباحث منتخب صنعت هوشمند

لینک ثبت نام

کارگاه آقای دکتر اسماعیل نجفی در دانشگاه تهران