بورس در زندگی مردم

بورس در زندگی مردم

دسته بندی: دیدار با مسئولین

شرح کلی رویداد : راهکار ایجاد جذابیت بورس برای مردم و تشویق آنان برای سرمایه‌گذاری در این بازار و روانه شدن سرمایه‌های مردم به چرخه تولید کشور

مکان پیشنهادی : سازمان بورس و اوراق بهادار

زمان پیشنهادی : دی ماه 97