سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه گیلان
سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه گیلان

Farhad Amiri Fard
فرهاد امیری‌فرد

Speaker:Farhad Amiri Fard
Position:Civil/Structural Designer
Affilliation:Concordia university
Country:Canada
Venue:University of Guilan
Date:Sunday, December 16, 2018
Time (from):13:00
Time (to):15:00

Title: توسعه مدل مدیریت بهینه سازی منابع انرژی ساختمان در شهر پایدار

Registration Link

سخنران:فرهاد امیری‌فرد
سمت:مهندس عمران
دانشگاه/سازمان:Concordia university
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه گیلان
زمان سخنرانی:20181216
زمان شروع:13:00
زمان پایان:15:00

موضوع سخنرانی: توسعه مدل مدیریت بهینه سازی منابع انرژی ساختمان در شهر پایدار

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه گیلان