سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

Farhad Amiri Fard
فرهاد امیری‌فرد

Speaker:Farhad Amiri Fard
Position:Civil/Structural Designer
Affilliation:Concordia university
Country:Canada
Venue:Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch
Date:Monday, December 24, 2018
Time (from):12:30
Time (to):14:00

Title: مدل بهینه‌سازی مدیریت منابع انرژی در نوسازی ساختمان‌های شهری

Registration Link

This event has been canceled.

سخنران:فرهاد امیری‌فرد
سمت:مهندس عمران
دانشگاه/سازمان:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
کشور:کانادا
محل سخنرانی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
زمان سخنرانی:20181224
زمان شروع:12:30
زمان پایان:14:00

موضوع سخنرانی: مدل بهینه‌سازی مدیریت منابع انرژی در نوسازی ساختمان‌های شهری

برای ثبت‌نام کلیک کنید

این رویداد لغو شد.

سخنرانی آقای مهندس فرهاد امیری‌فرد دردانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی