چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی
چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

14 th National Sheikh-Bahai Technopreneurship Festival
چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

For more information and Registration Click here

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام کلیک کنید

چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی