آموزش مهارت‌های مدیریت مالی و حقوقی در ایران به نخبگان

آموزش مهارت‌های مدیریت مالی و حقوقی در ایران به نخبگان

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی:دورهمی مابک جهت آشنایی با قوانین جاری کشور در زمینه بیمه، مالیات و مسائل حقوقی با حضور خبرگانی از هر حوزه

مکان پیشنهادی : پارک علم و فناوری پردیس

زمان پیشنهادی : آذر ماه 97