دومین کنفرانس حکمرانی
دومین کنفرانس حکمرانی

دومین کنفرانس حکمرانی

 نشست تخصصی “مسئولیت و برنامه حاکمیت برای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور: فرصت‌ها و چالش‌ها”  در تاریخ شنبه 13 بهمن 97، از ساعت 13:30 تا 15:00 در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی تحت عنوان #مابک_با_مسئولان برگزار خواهد شد. این نشست با همکاری شبکه مهاجرت خاورمیانه، موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج) و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

این پنل با هدف بررسی رویکردها و برنامه‌های کشور درباره استفاده بهینه از ظرفیت‌های متخصصان ایرانی بازگشته به کشور به صورت سخنرانی‌های کوتاه و گفت‌و‌گو چند نفره برگزار خواهد شد.

 

.به‌منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید