سخنرانی آقای دکتر محمد‌حسن نجفی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
سخنرانی آقای دکتر محمد‌حسن نجفی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

M. Hassan Najafi
محمد‌حسن نجفی

Speaker:M. Hassan Najafi
Position:Assistant professor
Affilliation:University of Louisiana at Lafayette
Country:USA
Venue:University of Tehran, College of Engineering
Date:Wednesday, Jan 2, 2019
Time (from):12:30
Time (to):14:00

Title: Fast-Converging Deterministic Approaches for Stochastic Computing

Registration Link

سخنران:محمد‌حسن نجفی
سمت:استادیار
دانشگاه/سازمان:University of Louisiana at Lafayette
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان سخنرانی:20190102
زمان شروع:12:30
زمان پایان:14:00

موضوع سخنرانی: Fast-Converging Deterministic Approaches for Stochastic Computing

برای ثبت‌نام کلیک کنید

سخنرانی آقای دکتر محمد‌حسن نجفی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران