نشست بررسی ادبیات و تاریخ ایران

نشست بررسی ادبیات و تاریخ ایران

دسته بندی رویداد: اتاق فکر

شرح کلی:دورهمی مابک با محوریت آشنایی با فرهنگ و تاریخ ایران از منظر ادبیات، جامعه‌شناسی و تاریخ با حضور خبرگانی از هر حوزه

مکان پیشنهادی : خانه فرهنگی شهرداری تهران

زمان پیشنهادی : بهمن ماه 97