پذیرایی از میزبان

پذیرایی از میزبان

رویداد میزبانان سخنرانان ایران‌نالج

شرح کلی: برگزاری سخنرانی و کارگاه توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور از اولین اهداف موسسه بوده است. تاکنون نزدیک به 1000 سخنرانی توسط آن‌ها در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف کشور از طرف موسسه برگزار گردیده است. طبق استاندارد سخت‌گیرانه‌ی ایران‌نالج در خصوص اثربخشی این سخنرانی‌ها، برگزاری هر سخنرانی بدون حضور استاد میزبان آن سخنران امکان پذیر نبوده است. لذا تاکنون نزدیک به 800 استاد که عضو هیأت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور می‌باشند با موسسه همکاری داشته‌اند. تصمیم داریم با برگزاری رویدادی با حضور این اساتید و به ویژه مابک جذب شده به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه، ضمن تشکر از میزبانان برتر گذشته، میزبانانی جدید برای برگزاری سخنرانی‌های آینده به این سیستم اضافه نماییم. تجربه مابک در زمینه حضور در محیط بین‌المللی می‌تواند میزبانانی با کیفیت و استاندارد بالاتری برای سخنرانان ماخک فراهم نمایند.

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.

مکان: تهران

زمان: پنج‌شنبه، 11 مهرماه 1398