اینفوگرافی فعالیت‌های موسسه توسعه‌ دانش فردای ایرانیان

Iran Knowledge Infographic
اینفوگرافی فعالیت‌های موسسه ایران‌نالج

 

International Institute for Future Knowledge Development of Iranians (Iran Knowledge) is a start-up network in the field of human capitals for science-based interactions between Iranian specialists residing abroad with those living in Iran.
Fulfilling its social responsibility based on its slogan “Peer to peer networking bridge between the specialists”, Iran Knowledge has a wide range of target market from students, researchers and university teachers to managers and key decision makers inside and outside Iran.

The activities of Iran Knowledge are divided into three main categories:
1- For non-resident Iranian specialists:
– Providing facilities and arrangements in regard to cooperation with their peers in Iran
– Holding international summits worldwide

2- For resident Iranian specialists:
– Introducing experienced non-resident Iranian professionals for planning and implementing common projects
– Organizing events with the presence of experienced non-resident Iranian specialists

3- For Iranian experts and professionals who have returned to the country, Migrated Aback (Maback):
– Networking, Supporting, Creating opportunities in 3 ways:
a) #maback_together (aiming at networking between Maback)
– Creating independent specialized networks, think tanks, introductory sessions with the aim of team building, meetings and sightseeing, organizing instructional workshops with required infrastructures
b) #maback_with_people (aiming at culturalizing)
– Making problem solving groups, led by Maback, holding great public events in order to culturalize social habits and behaviors, organizing public workshops and courses, preparing and distributing useful social and cultural multimedia
c) #maback_with_authorities (aiming at mutual familiarity of Maback and key decision makers of the country)
– Organizational instructions, group counseling, industrial tours and specialized events for organizations
If you are also a Maback, click here for joining Maback Group.
Also, you can find other activities of Iran Knowledge on its infographics.

 

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج)، یک کسب و کار نوپای اجتماعی در حوزه‌ی ارتباطات بین‌المللی برای سرمایه‌های انسانی است که در راستای استفاده از دانش و تجربه‌ی متخصصان، کارآفرینان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور (Peer to peer networking bridge for knowledge transfer to Iran) شکل گرفته است.

به‌دنبال تحقق رسالت اجتماعی ایران‌نالج با شعار “ایجاد پل ارتباطی بین متخصصان”، مخاطبان گوناگونی از جمله دانشجویان، دانش‌آموختگان، محققان، استادان، کارشناسان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی داخل و خارج از کشور، بازار هدف این موسسه محسوب می‌شوند.

 

در همین راستا فعالیت‌های ایران‌نالج را می‌توان در سه دسته کلی زیر تقسیم نمود:

1- برای متخصصان ایرانی خارج از کشور:

– ارائه تسهیلات و هماهنگی‌های لازم در خصوص همکاری با داخل کشور

– برگزاری نشست‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف

 

2- برای متخصصان ایرانی داخل کشور:

– معرفی متخصصان ایرانی دارای تجربه‌ در خارج از ایران جهت انجام کار مشترک

– برگزاری رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی دارای تجربه در خارج از ایران

 

3- برای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک – Maback):

– شبکه‌سازی، پشتیبانی، فرصت آفرینی به 3 شکل زیر:

الف) #مابک_با_هم (با هدف شبکه سازی بین مابک):

– تشکیل شبکه‌های تخصصی مستقل، اتاق‌ فکرهای تخصصی، جلسات معارفه با هدف تشکیل تیم، دورهمی ها و گردش های متنوع، برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی با زیرساخت ها و ملزومات

ب) #مابک_با_مردم (با هدف فرهنگ‌سازی در کشور):

تشکیل گروه‌های مردمی حل مسئله با مدیریت مابک، برگزاری رویدادهای بزرگ عمومی در راستای فرهنگ‌سازی عمومی عادات و رفتارهای اجتماعی، برگزاری رویدادها و دوره‌های آموزشی عمومی، تهیه، تولید و توزیع مالتی‌مدیاهای مفید فرهنگی و اجتماعی

ج) #مابک_با_مسئولان (با هدف آشنا نمودن دو طرفه مابک با تصمیم گیرندگان کلیدی کشور):

– آموزش‌های داخل سازمانی، ارائه مشاوره‌های جمعی، برگزاری بازدیدهای صنعتی و رویدادهای تخصصی ویژه سازمان ها

اگر شما هم از مابک (متخصصان ایرانی بازگشته به کشور) هستید برای ثبت‌نام در گروه مابک اینجا کلیک کنید.

همچنین سایر فعالیت‌های ما را می‌توانید در اینفوگرافی موسسه مشاهده کنید.