بیدار باش کودک درون

بیدار باش کودک درون

رویداد بازی‌های صفحه‌ای

شرح کلی: رویدادی از جنس #مابک_با_هم با محتوای برگزاری بازی‌های صفحه‌ای (Board Games) با تم شبکه‌سازی در تاریخ 13 آبان ماه برگزار نماییم. این رویداد در خانه بازی که گنجایش حدود 100 نفر و تنوع بازی‌های صفحه‌ای را دارا می‌باشد برگزار می‌گردد.

به منظور ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.

مکان: موسسه غیرتجاری بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

زمان: دوشنبه 13 آبان‌ماه 1398