کارگاه آموزشی آقای دکتر کاوه مقدم
کارگاه آموزشی آقای دکتر کاوه مقدم

Kaveh Moghadam
دکتر کاوه مقدم

Speaker:Kaveh Moghadam
Position:َAssociate Professor
Affilliation:University of Houston
Country:َAmerica
Venue:ّّّFaculty of management and Economics of Sharif University
Date:2019/06/18
Time (from):14
Time (to):18

Title of workshop: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی

Registration Link

 

 

سخنران:کاوه مقدم
سمت:دانشیار
دانشگاه/سازمان:دانشگاه هوستون
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:دانشکده ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان سخنرانی:13980328
زمان شروع:14
زمان پایان:18

موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی

لینک ثبت‌نام

 

 

کارگاه آموزشی آقای دکتر کاوه مقدم