سخنرانی آقای دکتر سید محمدرضا علوی‌پور در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آقای دکتر سید محمدرضا علوی‌پور در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

S. M. Reza Alavipour
دکتر محمدرضا علوی‌پور

Speaker:S. M. Reza Alavipour, PhD, PMP, CMIT
Position:Researcher, Instructor, Construction and Project Management Consultant
Affilliation:Illinois Institute of Technology
Country:USA
Venue:Sharif Science & Technology Institute
Date:07/02/2019
Time (from):08:30
Time (to):14:00

رویداد مدیریت پروژه های صنعت ساخت “با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا”

در راستای اجرای طرح یک سفر، یک سمینار در ماه تعدادی از متخصصین ایرانی غیرمقیم درخواست سخنرانی در ایران در دانشگاه‌های مختلف را دارند. در همین خصوص موسسه توسعه دانش فردای‌ایرانیان با همکاری پژوهشکده علوم، فناوری و انرژی شریف و پلانیوم سخنرانی آقای دکتر محمدرضا علوی با موضوع “مدیریت پروژه های صنعت ساخت (با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا)” برگزار کرد.

هدف: این رویداد با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان در حوزه عمران و مدیرت پروژه به منظور ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف این حوزه در یک سمینار نیم روزه برگزار شد.

زمان و مکان: این رویداد در تاریخ 18 بهمن‌ماه 1397، ساعت 8:30 الی 13:45 در آمفی تئاتر پژوهشکده علوم فناوری و انرژی شریف در تهران برگزار شد.

 به دنبال پاسخگویی به چهار سوال اصلی مخاطبان:

1. آیا استانداردهای فعلی مدیریت پروژه که در کشورمان استفاده میگردند نیازهای پروژه های صنعت ساخت را برطرف می‌نمایند؟

2. اگر این نیاز برطرف نمیگردد، پس راه صحیح برای مدیریت پروژه های صنعت ساخت چیست؟ استانداردها و رویه های اختصاصی تر کدام‌اند؟

3. استارت آپها و تکنولوژیهایی که میتوانند برای مدیریت بهتر و صحیح تر این صنعت به ما کمک نمایند، کدام‌اند؟

4. چرخه عمر پروژه‌های ساخت چیست و در هر چرخه چه اقداماتی باید برای مدیریت صحیح این پروژه‌ها صورت گیرد؟ تحقیقاتی که برای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و بخش مدیریتی انجمن مهندسان عمران آمریکا (MPIC) بین سال‌های 2006 و 2016 انجام شده است، چه نتایجی را نشان می‌دهد؟


سخنران:محمدرضا علوی‌پور
سمت:محقق، مشاور کسب و کار
دانشگاه/سازمان:Illinois Institute of Technology
کشور:آمریکا
محل سخنرانی:پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
زمان سخنرانی:20190207
زمان شروع:8:30
زمان پایان:14:00

رویداد مدیریت پروژه های صنعت ساخت “با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا”

در راستای اجرای طرح یک سفر، یک سمینار در ماه تعدادی از متخصصین ایرانی غیرمقیم درخواست سخنرانی در ایران در دانشگاه‌های مختلف را دارند. در همین خصوص موسسه توسعه دانش فردای‌ایرانیان با همکاری پژوهشکده علوم، فناوری و انرژی شریف و پلانیوم سخنرانی آقای دکتر محمدرضا علوی با موضوع “مدیریت پروژه های صنعت ساخت (با بررسی استانداردهای مدیریت ساخت آمریکا)” برگزار کرد.

هدف: این رویداد با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان در حوزه عمران و مدیرت پروژه به منظور ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف این حوزه در یک سمینار نیم روزه برگزار شد.

زمان و مکان: این رویداد در تاریخ 18 بهمن‌ماه 1397، ساعت 8:30 الی 13:45 در آمفی تئاتر پژوهشکده علوم فناوری و انرژی شریف در تهران برگزار شد.

 به دنبال پاسخگویی به چهار سوال اصلی مخاطبان:

1. آیا استانداردهای فعلی مدیریت پروژه که در کشورمان استفاده میگردند نیازهای پروژه های صنعت ساخت را برطرف می‌نمایند؟

2. اگر این نیاز برطرف نمیگردد، پس راه صحیح برای مدیریت پروژه های صنعت ساخت چیست؟ استانداردها و رویه های اختصاصی تر کدام‌اند؟

3. استارت آپها و تکنولوژیهایی که میتوانند برای مدیریت بهتر و صحیح تر این صنعت به ما کمک نمایند، کدام‌اند؟

4. چرخه عمر پروژه‌های ساخت چیست و در هر چرخه چه اقداماتی باید برای مدیریت صحیح این پروژه‌ها صورت گیرد؟ تحقیقاتی که برای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و بخش مدیریتی انجمن مهندسان عمران آمریکا (MPIC) بین سال‌های 2006 و 2016 انجام شده است، چه نتایجی را نشان می‌دهد؟