فراخوان همکاری در تشکیل شبکه بین‌المللی هوش مصنوعی

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج) با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد شبکه‌ای از متخصصان ایرانی فعال در حوزه AI (هوش مصنوعی) را جهت انجام پروژه‌های مشترک گردهم آورد. لذا با توجه به حضور جناب‌عالی در بانک اطلاعاتی متخصصان ایرانی خارج از کشور از شما تقاضا می‌گردد تا با حضور در این شبکه و کمک در گسترش آن، در ایجاد شبکه بین‌المللی هوش مصنوعی ایران مشارکت نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *